MUA BẢO HIỂM Y TẾ MỘT NGƯỜI BAO NHIÊU TIỀN

Bảo hiểm y tế là một chính sách an sinh xã hội. Mỗi năm luật quy định về bảo hiểm y tế có sự thay đổi. Vậy, hiện tại mua bảo hiểm y tế một người bao nhiêu tiền? Mời bạn theo dõi bài viết này để cập nhật thêm thông tin.

Tham khảo bài viết: BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN BAO NHIÊU TIỀN

MUA BẢO HIỂM Y TẾ MỘT NGƯỜI BAO NHIÊU TIỀN
MUA BẢO HIỂM Y TẾ MỘT NGƯỜI BAO NHIÊU TIỀN

Mua bảo hiểm y tế chỉ cho một mình được không?

Theo Khoản 5, Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2014 quy định về 5 nhóm đối tượng được tham gia bảo hiểm y tế như sau:

 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
 2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;
 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;
 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;
 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ các đối tượng thuộc các nhóm trên.

Cùng với đó, Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này.

Do vậy, tất cả thành viên trong nhà đều phải tham gia bảo hiểm y tế. Trừ những người đã có thẻ bảo hiểm y tế và những người đã khai báo tạm vắng. Do vậy, bạn không thể mua chỉ 1 người mà cần cho mọi người trong hộ khẩu. Nhưng nếu trong gia đình đều đã có bảo hiểm, bạn chỉ có thể mua cho một người. Vậy mua bảo hiểm y tế một người bao nhiêu tiền? 

Tham khảo bài viết: BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH CÓ BẮT BUỘC KHÔNG?

MUA BẢO HIỂM Y TẾ MỘT NGƯỜI BAO NHIÊU TIỀN
MUA BẢO HIỂM Y TẾ MỘT NGƯỜI BAO NHIÊU TIỀN

Mua bảo hiểm y tế một người bao nhiêu tiền?

Mỗi năm, số tiền mua bảo hiểm y tế có thay đổi. Vậy, năm 2021 mua bảo hiểm y tế một người bao nhiêu tiền? Trước tiên, bạn cần rõ về bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế có 2 loại: bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế tự nguyện. Do vậy, giá tiền mua cũng có sự khác nhau.

Đối với bảo hiểm bắt buộc: 

 • Học sinh, sinh viên đóng với mức đóng là 4,5% mức lương cơ sở. Cụ thể: 4,5% x 1.490.000 đồng = 67.050 đồng/tháng. Trong đó, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%. Vậy nên, thực tế phải đóng hằng tháng là 46.935 đồng/tháng tương đương với 563.220 đồng/năm.
 • Người lao động tham gia bảo hiểm y tế sẽ đóng với tỉ lệ 10.5%.
 • Đối với các doanh nghiệp sẽ đóng với tỉ lệ 21.5%

Đối với bảo hiểm tự nguyện hay bảo hiểm hộ gia đình:

Mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT năm 2021 sẽ được tính dựa trên mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/năm. Với các đối tượng tham gia mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì mức đóng hàng tháng được tính như sau:

Người thứ nhất sẽ đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng người thứ nhất.

Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng người thứ nhất.

Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng người thứ nhất.

Từ người thứ năm trở đi, mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Tham khảo bài viết: ĐIỀU KIỆN MUA BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN

MUA BẢO HIỂM Y TẾ MỘT NGƯỜI BAO NHIÊU TIỀN
MUA BẢO HIỂM Y TẾ MỘT NGƯỜI BAO NHIÊU TIỀN

Bảo hiểm y tế miễn phí trong trường hợp nào?

Theo luật Bảo hiểm y tế 2014, có 17 trường hợp được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí. Cụ thể như sau:

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

3. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc và đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

4. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ; đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

6. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

7. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

8. Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

9. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

10. Trẻ em dưới 6 tuổi;

11. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

12. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

13. Thân nhân của người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

14. Thân nhân của người có công với cách mạng;

16. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

17. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Tham khảo bài viết: HƯỚNG DẪN MUA BẢO HIỂM Y TẾ

MUA BẢO HIỂM Y TẾ MỘT NGƯỜI BAO NHIÊU TIỀN
MUA BẢO HIỂM Y TẾ MỘT NGƯỜI BAO NHIÊU TIỀN

Mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT năm 2021

Theo quy định tại Điều 30, Nghị định 146/2018/NĐ-CP: mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế như sau:

Trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện sẽ được quỹ BHYT thanh toán như sau: 

 • Khám chữa bệnh ngoại trú: Thanh toán tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh. Chữa bệnh tương đương với 0,15 x 1.490.000 = 223.500 đồng.
 • Khám chữa bệnh nội trú: Thanh toán tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện tương đương với 0,5 x 1.490.000 = 745.000 đồng.

Trường hợp khám chữa bệnh nội trú tại tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. Cái này được quỹ BHYT thanh toán tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện với 1.490.000 đồng.

Trường hợp khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT. Sẽ được quỹ BHYT thanh toán tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. Tương đương với 2 x 1.490.000 = 3.725.000 đồng.

Trường hợp khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký ban đầu không đúng quy định:

 • Khám chữa bệnh ngoại trú: Thanh toán tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh tương đương với 0,15 x 1.490.000 = 223.500 đồng.
 • Khám chữa bệnh nội trú: Thanh toán tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện tương đương với 0,5 x 1.490.000 = 745.000 đồng.

Bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng trong việc khám chữa bệnh của người dân. Việc hỗ trợ chi phí về khám chữa bệnh hay tiền mua sẽ giúp cho mọi người có cơ hội tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế. Trên là những thông tin mới nhất về mua bảo hiểm một người bao nhiêu tiền. Mọi người chú ý nhé!

Bài viết liên quan:

LEAVE A COMMENT